BYTOVÝ DŮM
BRNO / CZ

Návrh bytového domu v Brně řeší zástavbu rohové proluky v rychle se měnící čtvrti Brna, kde se nízkopodlažní zástavba postupně mění v městské domy s vyšší podlažností. Specifikem tohoto projektu byla parcela, jenž předstupovala přes uliční čáru. Na toto návrh reaguje výraznou hmotou arkýře, jenž jako konzola kopíruje pozemek, ale v parteru a posledním patře ustupuje k uliční čáře a okolní zástavbě.
autor : Vajka studio / Jiří Bužek / Josef Žufánek / Pavel Truhlář
investor : URBAU a.s.
vizualizace : Monolot
Mývatn >