KNIHOVNA
OLOMOUC / CZ

Uzavřená do sebe se orientující kotelna versus otevřená vítající knihovna, která prezentuje komunitní život a láká k návštěvě. Hmota jasně rozdělená do dvou částí. Horizontální část, jež se v úrovni člověka otevírá, zvedá aby umožnila kontakt mezi procházejícími lidmi venku a životem uvnitř knihovny. Vertikální část pak v místě komínu bývalé kotelny, sloužící jako komunikace mezi jednotlivými patry. V přízemí knihovny se nachází živý dětský a besední prostor transparentně otevřený širokému okolí. V patře se pak nachází klidový prostor určený pro dospělé čtenáře. Materiál opalovaného dřeva – uhlík jako esence hoření a odkaz na původní kotelnu.
autor: Vajka studio / Jiří Bužek / Aleš Javůrek
investor: soukromý / soutěž
vizualizace: Aleš Javůrek
knihovna Olomouc
knihovna Olomouc
< Hlinky