RODINNÝ DŮM

VÍCOV / CZ

Návrh rodinného domu na okraji mále vesnice Vícov na Prostějovsku respektuje měřítko a tvarosloví okolních objektů. Rozmístění budov odkazuje na typické vesnické stavení a vytváří soukromý´´ dvůr ´´. Jednoduchost použitých materiálů se odkazuje na místní stavitelství.
autor : Vajka studio / Jiří Bužek / Aleš Javůrek
investor : soukromý
vizualizace : Aleš Javůrek
< Kemeri
Hlinky >